روش تحقیق

شما با شرکت در دوره روش‌های تحقیق و پژوهش موارد زیر را فرا خواهید گرفت:

 1. آموزش درست فکر کردن و چگونه فکر کردن
 2. آموزش چگونگی تمرکز روی یک موضوع خاص
 3. آموزش نحوه انتخاب موضوع پژوهش
 4. آموزش نحوه انتخاب اهداف تحقیق و کاربردی کردن آن
 5. آموزش نحوه نگارش پروپوزال پژوهشی با استانداردهای بین المللی جهت ارائه به جشنواره جوان خوارزمی و یا هر نوع مسابقه و رقابت علمی دیگر
 6. آموزش نحوه انتخاب و نگارش فرضیه و یا فرضیات تحقیق
 7. آموزش نحوه جمع آوری اطلاعات از منابع مورد نیاز برای تحقیق
 8. آموزش نحوه ساخت و استفاده از فیش‌های تحقیقاتی
 9. آموزش سیستم های استاندارد در طبقه‌بندی کتاب‌ها (دهدهی، دیوئی و کنگره آمریکا)
 10. آموزش نحوه منبع‌نویسی در داخل تحقیق به روش‌های هاروارد و وَنکُوِر
 11. آموزش انواع متغیرهای تحقیق (کمی، کیفی، مستقل، وابسته، کنترل، مزاحم و ...)
 12. آموزش طراحی یک روش تحقیقی و مدل تحلیلی و آماری مناسب (روش تاریخی- کتابخانه ای، روش توصیفی-میدانی، روش شبه تجربی و نیمه تجربی، روش تجربه حقیقی)
 13. آموزش نحوه استخراج، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده در تحقیق
 14. آموزش نحوه پاسخ‌گویی به سوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه
 15. آموزش نحوه نتیجه‌گیری و ارائه گزارش تحقیق (با رعایت اصول گزارش نویسی)
 16. آموزش نحوه تألیف پرسش‌نامه محقق ساخته و طراحی سوالات مصاحبه تحقیقاتی
 17. آموزش نحوه محاسبات آماری مورد نیاز برای هر تحقیق
 18. آموزش رسم نمودارهای آماری و نحوه استفاده و توصیف آنان
 19. آموزش شیوه‌های ارائه مطالب و دفاع از موضوعات تحقیقاتی
 20. آموزش متدهای ابداع، ابتکار، اختراع و خلاقیت در بوجود آوردن وسیله‌ای جدید
 21. آموزش نحوه انجام پژوهش‌های به روش اقدام پژوهی به طور کامل  (7 جلسه)
 • طول دوره 10 جلسه 180 دقیقه‌ای خواهد بود.
 • هزینه هر دوره 20.000.000 ریال می‌باشد.
 • هر کلاس حداکثر می‌تواند 20 دانش‌پذیر داشته باشد، زیرا می‌بایست برای پروژه‌های تک تک دانشجویان برنامه‌ریزی شود.

علاقمندان جهت ثبت نام از طریق لینک زیر اقدام نمایند.

فرم ثبت نام

 

شاهین غازی بیات

دکترای مدیریت حرفه‌ای کسب و کار (DBA)، مخترع و پژوهشگر

درخواست همکاری